Wat te doen bij zetting?
Overzicht
  • Bodemdaling

Wat te doen bij zetting?

Een van de meest zichtbare vorm van bodemdaling is zetting. Dat is het proces waarbij grond onder invloed van belasting wordt samengedrukt. De zettingsnelheid hangt af van het type grond en het watergehalte, de omvang van de belasting en de eerdere belastingen.

Zetting kan een probleem vormen voor funderingen en kan schade aan gebouwen veroorzaken. Zeker als er ongelijke zetting optreedt, waarbij de ene kant van het gebouw meer zakt dan de andere kant.

Ongelijkmatige zetting kan leiden tot gebroken huisaansluiting en leidingen; vooral aan de buitengevel. Vervang tijdig jouw huisaansluitingen en zorg dat eventuele nieuwe leidingen van flexibele materialen (flexibele aansluitingen) zijn, zodat ze niet breken als gevolg van zetting.

Door zetting kan je tuin ook verzakken ten opzicht van de woning en van de grondwaterspiegel. Af en toe de tuin omspitten en ophogen helpt je droge voeten te houden in de tuin. Haal ook de tegels uit je tuin, zodat de grond minder snel zet door het gewicht en het water de gelegenheid heeft om de bodem in te lopen. Ook helpt het de grondwaterstand aan te vullen vooral in droge periode.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief WeerWoorden & Daden