Icon Left Overzicht
  • Neerslag
  • Hitte
  • Grondwater

Wadi

Een wadi kun je in de tuin aanleggen, maar kan juist ook in de straat of buurt in een stuk groen aangelegd zou kunnen worden. Een wadi is een met grassen begroeide en met grind gevulde greppel. Deze staat bij mooi weer droog, maar bij een bui vult hij zich met regenwater.

Het water dat op de omliggende daken valt, wordt via de regenpijp en een open goot naar de Wadi geleid. Hier wordt het water tijdelijk opgevangen en langzaam weer afgegeven aan de bodem (infiltratie).

Waarom een wadi?

Wanneer een wadi is aangesloten op je regenpijp wordt het regenwater niet afgevoerd naar het riool, maar opgenomen in de grond. Op deze manier wordt uitdroging van de grond voorkomen en tegelijkertijd wordt het riool ontlast wanneer het hard regent. Daarnaast vormt de wadi een natuurlijke omgeving die verschillende planten en dieren aantrekt.

Hoe werkt het?

Een wadi bestaat uit verschillende lagen. De bovenste laag bestaat uit teelaarde waarin planten goed kunnen groeien. Eronder bevindt zich een laag met zogenaamde ‘verbeterde grond’. Door de open structuur laat deze laag het aangevoerde water goed door. Hieronder bevindt zich een opvangbak (infiltratiekoffer) die gevuld is met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. Deze materialen hebben veel tussenruimte zodat het regenwater zich hier kan verzamelen. De infiltratiekoffer geeft het opgevangen water vervolgens langzaam af aan de bodem. Bij een normale regenbui zal het water binnen 24 uur door de bodem zijn opgenomen en is de wadi weer helemaal droog.

Onderhoud

Net zoals we gewend zijn van dakgoten moeten bladeren en dergelijke, om verstopping van de overstorten te voorkomen, enkele keren per jaar uit de wadi worden verwijderd. Daarnaast moet de drainagebuis en de overstort één keer per jaar worden schoongespoten. Tot slot moeten wadi’s met enige regelmaat gemaaid worden. Met een gazon beplante wadi wordt net zo vaak gemaaid als het gazon. Een natuurvriendelijke wadi ingezaaid met een wild bloemenmengsel hoeft maar twee keer per jaar gemaaid te worden. Maaien is nodig om het water snel genoeg af te kunnen voeren.

Een Wadi kan ook een kleine bijdrage leveren aan het beperken van hitte doordat beplanting langs de Wadi’s warmte afgeven aan de lucht door verdamping.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief WeerWoorden & Daden