Icon Left Overzicht

Help de snoek

De 10 van 010: dé symbolen voor biodiversiteit in Rotterdam. Van vuurvlinder tot vos en van zoete kers tot zanglijster, ieder soort draagt bij aan het verrijken en gezond houden van de natuur, die ons voorziet van schone lucht, water en voedsel. Wij kunnen er samen voor zorgen dat de 10 van 010 voldoende eten en een veilige leefomgeving hebben. De soort van de maand december is de snoek!

Deze soort staat voor het belang van schoon water. Bijna alle planten en dieren zijn afhankelijk van water. Water is daarom essentieel voor goed functionerend ecosysteem. Als Rotterdammers kunnen we zelf veel doen om de snoek en andere soorten te beschermen en te zorgen voor schoon, gezond en genoeg water. Wist je dat de snoek een roofdier is die niet goed tegen troebel water kan? In schoon water zijn veel prooien en waterplanten, de snoek is namelijk een “zichtjager” en heeft dit nodig om zich voort te planten. De snoek leeft in zoet water en is in veel plassen, vijvers en slootjes in Rotterdam te zien.

Wat kan jij doen voor schoon water in de stad?

• Allereerst helpt het om tuinen te ‘ontstenen’. Vooral in oude woonwijken kan het water bij veel regen niet snel weg, riolen raken overbelast en storten over in sloten en singels, met vervuiling van het water tot gevolg. Door steen te vervangen door groen in tuinen kan regenwater beter afgevoerd worden. Een regenton is ook een goede optie.
• Spoel geen medicijnen of vochtige doekjes door het toilet. Bij rioolwaterzuivering kunnen niet alle stoffen volledig uit het water worden verwijderd. Lever medicijnen in bij de apotheek en gooi vochtige doekjes altijd in de prullenbak.
• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen in je tuin of op het balkon. Via regenwater komen deze stoffen in de sloot terecht, je wilt natuurlijk geen dieren vergiftigen.
• Houd rekening bij het recreëren in of bij het water voor het onderwaterleven.
• Voer liever geen brood aan eendjes. Resten brood lossen op in het water en hierdoor kunnen veel voedingsstoffen in het water terechtkomen. Daardoor komen veel (blauw)algen en E.coli-bacterie in het water.

Wil je meer weten over de snoek én wat je kunt doen om te helpen? Lees dan het interview met ecoloog Ernst Raaphorst van Hoogheemraadschap Delfland, ook wel bekend als ‘Freek Vonk van de onderwaterwereld’. Naast het gewone ecologenwerk bij Delfland – een van de drie waterschappen waaronder Rotterdam valt – presenteert hij namelijk ook zijn eigen programma over alles wat met water en waterbeheer te maken heeft: Ernst’s Onderwater Wereld.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief WeerWoorden & Daden