Waterplein Kleinpolderplein

Onder de snelweg A13 is een bassin gegraven dat als buffer dient voor overtollig water bij hevige neerslag. In de binnenring van het Kleinpolderplein is een waterpartij aangelegd met waterplanten en riet aan de randen. Voordat het water wordt afgevoerd wordt een deel geleidelijk afgegeven aan de omgeving en het grondwater. Ook een incidenteel optredend watertekort in Overschie wordt met deze buffer opgelost.