Waterberging Parkeergarage Museumpark

In het Museumpark is op 22 augustus 2011 een ondergrondse waterberging in gebruik genomen. De berging heeft een bergingscapaciteit van 10 miljoen liter water. De berging ligt onder de inrit van de parkeergarage Museumpark. De bergingscapaciteit is te vergelijken met de hoeveelheid water in vier olympische zwembaden en is hiermee een van de grootste ondergrondse waterbergingen in Nederland. De waterberging is een van de maatregelen die de gemeente en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben getroffen om wateroverlast in het centrum van Rotterdam te beperken.