Waterberging Ammersooiseplein

Onder een deel van het Ammersooiseplein in de Agniesebuurt zijn infiltratiekratten aangebracht. Het regenwater dat valt op zo’n 2000 m2 verhard oppervlak wordt geloosd op deze waterberging van infiltratiekratten. De kratten kunnen zo’n 200 m3 water bergen.