Wadi Zenostraat / Platostraat

Het regenwater dat op zo’n 67.000 m2 oppervlak valt, wordt afgevoerd naar deze wadi. De waterberging kan in totaal 600 m3 water bergen. Daarna voert hij het water af op het HWA-riool (hemelwaterafvoer-riool).