Schoolplein De Schalm

Vanuit het programma Kansrijke Wijken is een deel van het oude, stenige schoolplein van basisschool De Schalm deels onthard en vergroend. Samen met Ian Mostert (eigenaar natuurspeeltuin De Speeldernis) is gewerkt aan een visie. Er is gekeken hoe kunst en cultuur gecombineerd kunnen worden met groen. Er is een arena gemaakt waar les gegeven kan worden. Verder is er vergroening toegevoegd en een klein beetje water.