Rondom Hildegardiskerk

De gemeente wilde rondom de Hildegardiskerk vergroenen, maar later is besloten om het gebied ook klimaatbestendig te maken. Het regenwater dat op de kerk en het omliggende plein valt, wordt met een infiltratieleiding naar de krattenberging op het nabijgelegen Johan Idaplein gebracht.