Renovatie Welschen

In Overschie renoveert woningcorporatie Woonstad verouderde woningen van Welschen 2 en 7 tot eigentijdse sociale huurwoningen. Het nieuwe Welschen 2 wordt het wooncomplex Thuishaven Welschen, waar uiteenlopende doelgroepen gemengd wonen. 32 Woningen zijn bedoeld voor bewoners die individuele begeleiding nodig hebben. Woonstad werkt daarvoor samen met zorginstelling Pameijer, die een intensief traject aanbiedt om kwetsbare huurders met multiproblematiek te helpen. In de overige woningen komen huurders die bereid zijn hun kwetsbare buren waar nodig te ondersteunen. In het gebied speelt wateroverlast door grondwater. Rotterdams WeerWoord werkt samen met Woonstad aan klimaatadaptieve oplossingen hiervoor.