Regenwaterberging Spangen

Het regenwater dat valt op het parkeerterrein en het dak van het Sparta-stadion wordt ingezameld en gebufferd. Onder het nieuw aangelegde Cruyff-court buiten het stadion wordt het hemelwater opgeslagen. Vanuit deze buffer wordt het gezuiverd door een groen filter, waarna het wordt verpompt naar de diepe ondergrond. Het opgeslagen water wordt gebruikt worden voor de beregening van het wedstrijdveld van Sparta. Het project is o.a. gefinancierd door de Topsector Water, het hoogheemraadschap en de gemeente Rotterdam. Evides is als (drink)waterleverancier een belangrijke partner, en neemt de installatie in beheer. Het project is opgeleverd in 2018.