Polderdak Moerkapellestraat

Woonstad, Rotterdams WeerWoord en het waterschap verkennen het gebied Oude Noorden Noord. Het gebied kan het regenwater niet afvoeren naar omliggende singels. In de openbare ruimte en verschillende woningen wordt wateroverlast ervaren. De omliggende gerealiseerde ondergrondse waterberging is bijna vol. Samen wordt gekeken naar mogelijke klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte en de private tuinen van Woonstad. Onderzocht wordt of ook een polderdak gerealiseerd kan worden.