Plein Hildegardisschool

Het schoolplein van basisschool Hildegardis is vergroend. Tegels zijn weggehaald en gras is ervoor in de plaats gekomen, net als een moerasvijver aangelegd en een ontdektuin. Tot slot is er een kindermoestuin aangelegd, o.a. voor educatieve doeleinden. De helft van het plein is openbaar en kan, ook buiten schooltijd, gebruikt worden door buurtbewoners.