Park Maashaven

Aan de oostzijde van de Maashaven wordt een deel van de haven gedempt en wordt een nieuw stadspark gerealiseerd. Dit park, van 7 hectare groot, zal bestaan uit ligweides, bomen, afwisselende beplanting en hoogteverschillen.Het park moet bijdragen aan minder hittestress in de omliggende wijken. Daarbij zal de komst van het park nieuwe plekken opleveren om elkaar te ontmoeten, te verblijven en te sporten of spelen. Een deel van het park zal bestaan uit een getijdepark. Het New Yorkse landschapsbureau SWA Balsley maakt het ontwerp. Naar verwachting is het park in 2025 gereed.