Masterplan Rijnhaven

In april 2020 is het Masterplan Rijnhaven gepubliceerd. De Rijnhaven zal de komende jaren getransformeerd worden tot een nieuwe hoogstedelijke hotspot. De Rijnhaven zal gedeeltelijk gedempt worden, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwbouw. Ook zal er veel groen van hoge kwaliteit worden toegevoegd. Ten minste 50% van de openbare ruimte (exclusief het water) wordt groen. Hierdoor wordt de kans op hittestress verkleind. Onderdeel van het groen is een drijvend park, dat meebeweegt met het tij. Behalve dat de getijdewerking hierdoor meer beleefd kan worden, maakt de drijvende functie het park ook beter bestendig tegen overstromingen. Schatting realisatie: 2027.