Lepelaarsingel

In het kader van het Singelplan is de Lepelaarsingel verlengd. Het singelplan is een langlopend programma waarbinnen een aantal bestaande singels en vlieten op Noord en Zuid worden opgeknapt. Het Singelplan richt zich naast het opknappen van de buitenruimte rond de singels (het groen en de straten) ook op het verbeteren van de waterkwaliteit. De totale lengte van de Lepelaarsingel is ongeveer 260 m. Het nieuw gegraven deel Lepelaarsingel is 180 m, zodat een totale lengte is ontstaan van ongeveer 440 m. De watergang, voorheen een sloot van 7,50 m is verbreed naar 10 m. Direct langs het water is een wandelpad gelegd, zodat beter van het water genoten kan worden.