Het Nieuwe Dorp (Heijplaat)

Op Heijplaat is de nieuwbouwwijk Het Nieuwe Dorp aangelegd. Het regenwater dat hier valt, wordt niet afgevoerd naar het riool, maar via waterpasserende verharding geïnfiltreerd in zandgrond onder de (nieuwe) wegen. Het regenwater dat van de 170 nieuwe woningen en tuinen in de wijk afstroomt, wordt naar de parkeerterreinen geleid die ook zijn aangelegd met waterpasserende verharding.