Heijplaat Klimaatadaptief

Woingcorporatie Woonbron heeft Heijplaat gekozen voor de pilot Klimaatadaptieve Wijk. In 2021-2022 komt er een grote rioleringvervanging waarbij de wens van de gemeente is om publiek en privaat terrein klimaatadaptief in te richten.