Blankenburgtuin

Openbare Basisschool de Globe is onderdeel van de Children’s Zone van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en voorziet alle scholieren wekelijks van 6 extra lesuren. Samen met Stichting Vakmanschap hebben zij hiervoor een lesprogramma samengesteld. Onderdeel van dit lesprogramma is leren over flora en fauna, zelf groenten verbouwen, bewustwording rondom gezond eten en koken. Hiervoor is een educatieve tuin aangelegd, de Blankenburgtuin. Omdat er geen kraantje of andere watertoevoer was in de tuin, maar de tuin in een natte periode wel last heeft van wateroverlast, zijn de daken van de omliggende schuurtjes afgekoppeld en verschillende regentonnen neergezet. Ook is er een kleine grindkoffer in de grond aangebracht, waarlangs het water langzaam aan de grond afgegeven kan worden.