Architectenbuurt

Tot 2023 werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf samen aan de herinrichting van de Architectenbuurt. Hierbij ligt de focus op de ondergrond; riolering, kabels en leidingen worden vernieuwd. Maar ook wordt de buitenruimte opnieuw ingericht en de bestrating aangepast. Hierbij wordt zoveel mogelijk vergroend en aan grondverbetering gedaan om infiltratie te bevorderen. Ook worden laagliggende tuinen opgehoogd. In een aantal tuinen wordt een wadi aangelegd, waarmee wateroverlast wordt opgelost.