Agniesebuurt

Het riool wordt in de Agniesebuurt vervangen. Daarbij worden ook klimaatadaptieve aanpassingen meegenomen. Zo is er waterberging onder het wegennet aangelegd door middel van grof granulaat. Er is een groot netwerk opgezet in de wijk om de grondwaterstand bij te houden om zo de effecten van de maatregelen waar te nemen.