Verhoogde nutsvoorzieningen

Impact

Schaal

S M L XL

Investering

Nutsvoorzieningen, zoals zoals gas, water, elektriciteit en telefoon, zijn van vitaal belang voor het functioneren van de stad. Het verhoogd aanleggen van nutsvoorzieningen maakt ze minder kwetsbaar voor overstromingen. In dat geval ervaren bewoners minder hinder van bijvoorbeeld lokale stroomuitval.