Verhogen ontsluitingswegen / evacuatieroutes

Impact

3 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

3 uit 3

Een ontsluitingsweg is de belangrijkste weg om met de auto een wijk of buurt uit te komen. Vaak is dat ook de evacuatieroute wanneer dat nodig is. Een verhoogd aangelegde ontsluitingsweg maakt de evacutieroute langer begaanbaar waardoor bewoners sneller – en met eigen vervoer – kunnen evacueren.