Vastgoed dat tegen zettingsverschillen en fluctuerende grondwaterstanden kan

Impact

3 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

2 uit 3

In het westen van Nederland klinkt de bodem in bij zware belasting, zoals een huis. Daardoor kan de bodem dalen. Daarnaast staan veel huizen op houten heipalen. Die kunnen niet goed tegen wisselende grondwaterstanden. Nieuwe panden onderheien met betonnen funderingpalen biedt hiervoor de oplossing.