Regenwatervijver

Impact

1 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

1 uit 3

Bijdrage

Biodiversiteit

Regenwatervijvers vangen tijdelijk regenwater op en laten het langzaam wegzakken in de ondergrond. Een regenwatervijver heeft daarom wisselende waterstanden: vol na een regenbui en bijna leeg als het lang droog blijft. Het is daarom het mooiste om een regenwatervijver met groene oevers aan te leggen.

De wisselende waterstanden zorgen ervoor dat er veel verschillende planten en dieren kunnen leven. Daarnaast zuiveren oeverplanten het water en helpen ze mee om de tuin in de zomer koel te houden. Een alternatief voor oeverplanten is een regenwatervijver met grindbed: mooi met én zonder water.

Een regenvijver is zinvol in gebieden met kleigrond met een hoge grondwaterstand, zoals Rotterdam, omdat het water hier niet gemakkelijk kan wegzakken. In zandgrond, waar het water wel gemakkelijk wegzakt, kun je ook voor een greppel kiezen die mooi blijft als hij droogstaat.

Als je de regenpijp van je dak uit laat komen op de regenwatervijver moet deze flink wat water kunnen bergen. Zorg voor een overstort naar een sloot, wadi of riolering.

Bij de aanleg van een regenvijver is het bovendien belangrijk ervoor te zorgen dat de vijver diep genoeg is, bij voorkeur 1,5 m, zodat waterdieren zowel bij een lage waterstand als bij vorst kunnen overleven. De wateropslagcapaciteit van een regenwatervijver is beperkt; hij moet dan ook van een overstort worden voorzien.

Aan de rand van een vijver kunnen zogenaamde helofyten, waterplanten zoals riet, gele lis, grote lisdodde, kalmoes, groot zeegras etc. helpen om het water schoon te houden.

Groene oevers zijn goed voor dieren die van water houden zoals kikkers en libellen. Helofyten groeien over het algemeen snel en nemen veel voedingsstoffen op waardoor alg wordt beperkt. Maai het riet 1x per jaar in de herfst (buiten het broedseizoen).

Waterplanten zorgen ervoor dat het vijverwater (en dus de leefomgeving van vissen in het water) met zuurstof wordt verrijkt en wordt gezuiverd. Hierdoor blijft het gezond. Bovendien zorgen waterplanten voor een extra beleving in de tuin. Er zijn verschillende soorten waterplanten, zoals drijfplanten, onderwaterlelies en oeverplanten. Laat je adviseren om zeker te zijn welke planten in jouw vijver passen.

Er is volop literatuur over de aanleg van natuurvijvers, zie bijvoorbeeld op de website van de Vroege Vogels. En vraag advies bij een tuincentrum of tuinontwerper.