Regenwater opslaan en (her)gebruiken

Impact

1 uit 3

Schaal

klein

S M L XL

Investering

1 uit 3

Iedere Nederlander gebruikt gemiddeld 119 liter drinkwater per dag. Een fractie daarvan – ca. drie liter per persoon – is bestemd voor drinken en koken. Voor afwassen, douchen en badderen wordt gemiddeld 57 liter gebruikt. Voor al deze toepassingen is een hoge waterkwaliteit van belang.

De helft van de dagelijkse drinkwaterafname wordt echter gebruikt voor toepassingen waarvoor een iets mindere kwaliteit volstaat. Het spoelen van het toilet bijvoorbeeld, of het wassen met de wasmachine. Samen zijn deze twee posten goed voor ca. 40% van het drinkwaterverbruik. Door regenwater te gebruiken voor de wasmachine en het toilet kun je op de kosten voor drinkwater besparen maar help je vooral het milieu.

Bij de drinkwaterwinning en -bereiding moet energie ingezet worden en komen chemicaliën te pas. In de toekomst zullen door de klimaatverandering ook weleens drinkwatertekorten in lange droogteperioden optreden. Naast besparing op drinkwater door het gebruik van regenwater en het toepassen van waterbesparende kranen, douchekoppen en apparaten kan er ook door bewust gedrag op drinkwater bespaard worden.

Een huisinstallatie voor het gebruik van hemelwater bestaat uit de volgende componenten: een reservoir, een pomp, aansluiting op gebruikspunten, een overstort en een suppletievoorziening. Een dergelijk installatie heeft als voordeel dat de reservoirinhoud op de beschikbare hoeveelheid neerslag gedimensioneerd kan worden en/of op het te verwachten gebruik.

Bij een optimale dimensionering is niet alleen de reductie van het drinkwatergebruik optimaal maar wordt ook de neerslag bij pieken voor een deel gebufferd. In verband met gezondheidsrisico’s kan het water alleen voor laagwaardige doelen zoals toiletspoeling, wasmachine en besproeiing van de tuin worden gebruikt. Om de kwaliteit van het water zo hoog mogelijk te houden zijn er filtersystemen in de handel. Hiermee worden verontreinigen (deels) uit het water verwijderd.

Overtollig water dat voor kan komen bij weinig gebruik of bij veel neerslag, wordt overgestort. Als de bodem hiervoor geschikt is wordt dit water geïnfiltreerd of in een vijver of andere buffervoorziening opgeslagen.

Schakel een specialist in voor het bepalen van de afmetingen van de tank. Dit vereist namelijk deskundigheid en is afhankelijk van het dakoppervlak, het verwachte gebruik en de verwachte neerslag. Als vuistregel voor de dimensionering van een regenwaterreservoir kan worden gebruikt: 5 m3 voor elke 100 m2 dakoppervlak.

In Duitsland en België is het gebruik van regenwater al heel gewoon. Hier verkopen ze complete systemen voor zelfmontage. GEP en Mijnwaterfabriek bieden systemen in Nederland aan.

Kijk hier het filmpje over Tijs van Ruth (WaterLeider) die een regenwateropvang bouwde op zijn dak en dat ook bij jou kan doen.

En hier vind je een rekentool om de optimale grootte van de regenwateropvangbuffer in jouw situatie te berekenen.