Overstromingsbestendige inrichting openbare ruimte

Impact

2 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

2 uit 3

Bijdrage

Biodiversiteit Duurzame mobiliteit

Bij de inrichting van de buitenruimte kunnen we rekening houden met een verhoogd risico op een overstroming. Bijvoorbeeld door dijken aan te leggen en bestaande dijken aan te passen. Andere mogelijkheden zijn: het ophogen van delen van de buitenruimte, kwetsbare of intensief gebruikte functies zoals paden verhoogd aanleggen, of kiezen voor natuur en beplanting die bestand is tegen overstroming.