Overbruggen hoogteverschillen openbare ruimte en bebouwing

Impact

Schaal

S M L XL

Investering

Door bodemdaling kan er hoogteverschil ontstaan tussen gebouwen die op heipalen staan, tuinen en de buitenruimte die zakt. Dit kan (tijdelijk) worden opgelost met opstapjes, trappen en heuveltjes.