Natuurlijk en flexibel waterpeil

Impact

Schaal

S M L XL

Investering

De gemeente en waterschappen spreken gezamenlijk de grondwaterpeilen voor Rotterdam af. In plaats van één peil voor het hele jaar is er een flexibel waterpeil. Dat vermindert droogte in de zomer door het waterpeil te verhogen, en voorkomt wateroverlast door het in de winter te verlagen.