Klimaatbestendig communicatienetwerk, infrastructuur en utiliteitsvoorzieningen

Impact

3 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

3 uit 3

Sommige voorzieningen zijn noodzakelijk bij calamiteiten. Denk aan hoofdontsluitingswegen voor nooddiensten, brandweerkazernes of communicatie- en datacentra. Bij wateroverlast of een overstroming moeten we zorgen dat communicatie, infrastructuur en nutsvoorzieningen blijven werken. Een manier daarvoor is door hier vooraf bij de bouw of plaatsing al rekening mee te houden, bijvoorbeeld door waarschuwing systemen toe te voegen, zodat instanties in een vroegtijdig stadium weten wanneer er calamiteiten zijn, zodat ze in actie kunnen komen.