Integraal ophogen kades en/of glooiingen.

Impact

Schaal

S M L XL

Investering

Bijdrage

Duurzame mobiliteit

Onze rivierdijken zijn belangrijk om Nederland en Rotterdam droog te houden. De hoogte van de dijken voldoet aan normen die worden vastgesteld op basis van de risico’s en klimaateffecten. Soms moeten de waterkeringen en dijken daarom opgehoogd worden. Dit doen de waterschappen. De gemeente Rotterdam is er mede verantwoordelijk voor dat zij dat goed kunnen doen.