Informatievoorziening en vergroten bewustzijn klimaateffecten

Impact

1 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

1 uit 3

Bijdrage

Biodiversiteit

Het is belangrijk dat iedere Rotterdammer op de hoogte is van de risico’s van overstromingen, hitte, neerslag en droogte, én dat hij weet wat de mogelijkheden en keuzes zijn om zich hierop aan te passen. Daardoor zijn stadsbewoners zich meer bewust van de gevolgen van klimaatverandering en wat ze zelf kunnen doen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een woonhuisverzekering met goede dekking of de woonomgeving aan te passen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen, door bijvoorbeeld een verhoogde drempel bij de voordeur tegen overstroming, het plaatsen van zonneschermen, een boom of klimplanten tegen de gevel om hitte in de woning tegen te gaan, of de tuin te onttegelen om neerslag overlast tegen te gaan.