Grondwater op peil houden

Impact

3 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

2 uit 3

Rond Rotterdam liggen veel polders onder het Normaal Amsterdams Peil (NAP), zeg maar de zeespiegel. Dit zijn veelal veengebieden die door het droogpompen in contact komen met zuurstof. Hierdoor wordt het veen ‘afgebroken’ en het klinkt daarnaast ook in, wat leidt tot bodemdaling. Om extra inklinking van de grond te voorkomen is het nodig om het grondwater op een vast peil te houden. Hierdoor worden wisselende grondwaterstanden voorkomen. Die zorgen namelijk dat er zuurstof in de bodem kan komen. Hierdoor kan veen oxideren en dat leidt tot bodemdaling. Dit kan weer negatieve gevolgen hebben voor houten paalfunderingen: die kunnen gaan rotten.