Grondvervanging in zettingsgevoelig gebied

Impact

2 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

2 uit 3

Zetting is het proces waarbij grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. In gebieden waar de bodem daar gevoelig voor is, kan grond vervangen worden door materiaal dat minder zettingsgevoelig is. Hiermee verminder je in grote mate het probleem van bodemdaling. Hierbij wordt grond vervangen door lichtere materialen. Een andere optie is om veen af te graven en te vervangen door ophoogzand.