Grondverbetering

Impact

1 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

1 uit 3

Een gezonde bodem kan water beter laten binnendringen en vasthouden. Een gezonde bodem met veel bodemleven, zoals wortels, wormen en micro-organismen, is losser en luchtiger. Door organisch materiaal toe te voegen of de bodem te beplanten stimuleren we het bodemleven en verdampt er tijdens droge perioden minder water uit de bodem. Materialen die je kunt gebruiken zijn bijvoorbeeld compost, gemaaid gras, houtsnippers, cacaodoppen, humusrijke grond en mest. Duurdere verbeteraars zijn bentoniet, biochar en lavasteen. Uiteraard moet bij de keuze van verbeteraars goed naar de kwaliteit van de grond gekeken worden.