Groen dak (huis)

Impact

1 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

1 uit 3

Bijdrage

Biodiversiteit

Groene daken hebben veel positieve effecten. Ze bufferen regenwater, houden het eronder liggende vertrek koel, zorgen voor meer biodiversiteit in de stad, binden fijnstof en zien er aantrekkelijk uit. Groene daken zijn als het ware een verlengde van je tuin, maar dan op hoogte.

Er zijn verschillende typen groene daken: sedumdaken, gras/kruidendaken, beloopbare beplante daktuinen en beplante hellende daken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen extensieve (nauwelijks onderhoud vereist) en intensieve groene daken (bewatering en onderhoud vereist). Extensieve groendaken zijn over het algemeen dunner, lichter en minder kostbaar, maar alleen als sedumdaken uitvoerbaar.

Groene daken kunnen verschillend van opbouw zijn en beplant worden met bijna alles wat ook in een tuin te vinden is. Voor deze daken moet je wel goed (laten) onderzoeken of je dak het gewicht kan houden. Groene daken bieden ruimte aan planten en zorgen daarmee voor nectar en beschutting. Als je kiest voor een biodiversiteitsdak dan kun je, door de dikkere opbouw, meer variatie aanbrengen voor flora en fauna. Je creëert hiermee een mooie nieuwe leefruimte voor dieren en insecten. Door de variatie in beplanting krijg je ook variatie en bloeitijd en bloeikleur.

Om groene daken beloopbaar te maken of terrassen te realiseren dient er altijd een dakhuidbeschermende laag aangebracht te worden (vlonders, tegels). Er zijn standaardpakketten van verschillende producenten beschikbaar om groene daken te maken met garanties. De opbouw hangt af van de doelstelling: betaalbaar, regenwaterbuffering, natuurontwikkeling en/of daktuin. Bij een goede uitvoering van een groen dak wordt de levensduur van de dakbedekking verlengd.

Ook bij hellende daken kan er een groendak worden aangelegd. Dit stelt wel hoge eisen aan de uitvoering. Bij hellende groene daken boven de 35 graden is een schuifbeveiligingssysteem noodzakelijk. Als de voorzieningen afschuiven en daardoor de dakhuid doorboren, brengt dat extra risico’s voor lekkage met zich mee. Bij steile groene daken is bewatering nodig als de planten in droge periodes groen moeten blijven.

Kijk hier voor meer informatie over groene daken.

En kijk hier voor subsidies.