Greppel

Impact

1 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

1 uit 3

Een regenwatergreppel kan meerdere functies vervullen. Water vanuit de regenpijp of verharde delen van de tuin kan afstromen naar een greppel; de greppel kan water bergen na een heftige bui; water kan vanuit de greppel infiltreren in de bodem en de greppel kan water afvoeren naar een sloot of vijver. Een greppel is begroeid of eventueel opgevuld met grind en kan zowel water bevatten als droog staan.

Bij een kleibodem blijft na een regenbui het regenwater langer staan. Beplante greppels hebben een toegevoegde waarde voor de biodiversiteit. De randen bieden droge en natte, lichte en donkere omstandigheden voor de verschillende soorten flora en fauna. Op de iets nattere greppels komen veel ongewervelde dieren af zoals slakken, kevers en het zandblauwtje. Op de iets drogere meer zoogdieren zoals de bosmuis en de egel.