Gescheiden riool

Impact

2 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

3 uit 3

Bijdrage

Circulariteit

Bij een gescheiden riolering is er een buis voor afvalwater en een voor regenwater. Op die manier wordt het schone regenwater niet gemixt met het vuile water van wc en gootsteen en kan het schone water nog van waarde zijn in de stad. Bijvoorbeeld in de Urban Waterbuffer bij het Spartastadion, waar het schone regenwater wordt opgevangen en hergebruikt voor de irrigatie van de voetbalvelden.