Geen kwetsbare functies op begane grond

Impact

2 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

1 uit 3

Omgaan met overstromingen is voorbereid zijn. Dit geldt voor woningen, bedrijven, kantoren en winkels, maar extra voor kwetsbare en vitale voorzieningen zoals ziekenhuizen. De onderste verdiepingen van gebouwen hebben een grotere kans getroffen te worden door een overstroming. Om de kans op schade en overlast te verminderen kunnen kostbare objecten en kwetsbare functies, zoals stoppenkasten, beter naar een hogere en drogere plek verplaatst worden.