Funderen van wegen

Impact

2 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

2 uit 3

Door het drukke autoverkeer op de Nederlandse wegen is de belasting op de bodem hoog, zeker als er veel zwaar vrachtverkeer rijdt. Vooral in gebieden waar de ondergrond gevoelig is voor bodemdaling, is gedegen fundering voor wegen van vitaal belang om te garanderen dat deze in goede conditie blijven. De weg wordt met heipalen van staal gefundereerd om het wegvlak te ‘dragen’.