Funderen onderdelen van tuinen en buitenruimte

Impact

2 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

2 uit 3

In Rotterdam is de ondergrond op veel plekken gevoelig voor bodemdaling. Dit heeft effect op zowel huizen als tuinen. Doordat de meeste woningen op heipalen staan, zakken deze niet mee met de bodem terwijl de tuinen dat wel doen. Hierdoor sluiten woningen niet meer aan op de tuin. Door bijvoorbeeld pergola’s en verhoogde plantenbakken te funderen, kun je hier rekening mee houden.