Bewustwording en kennis vergroten omtrent bodemdaling (informeren)

Impact

Schaal

S M L XL

Investering

Bijdrage

Biodiversiteit

Bewustwording van en meer kennis over bodemdaling onder bestuurders, bewoners en ondernemers is belangrijk om met elkaar concrete afspraken te maken. Een voorbeeld hiervan is de Rotterdamse campagne ‘Duik in je fundering’.