Afkoppelen regenpijp (bij grondwateronderlast)

Impact

1 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

1 uit 3

Het afkoppelen van je regenpijp heeft veel voordelen. Er wordt minder relatief schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd, het rioolstelsel wordt ontlast, het is minder vaak nodig om vuil water op het oppervlaktewater te lozen en bij infiltratie in je eigen tuin wordt het grondwater aangevuld.

Bij het afkoppelen van de regenpijp is het belangrijk dat het regenwater van je huis wordt weggeleid om vochtproblemen te voorkomen. Het regenwater kan opgevangen worden op een manier die bij de beschikbare ruimte en de grondsoort van je tuin passen, zodat je huis en de omgeving geen schade en overlast ondervinden.

Het afkoppelen van de regenpijp kan gecombineerd worden met maatregelen zoals:

Het plaatsen van een regenton. Let wel op dat de regenton nooit al het water kan verwerken. Er moet een overstort naar een andere voorziening zijn om het overtollige water af te voeren.
Een regenwatervijver. Ook de regenwatervijver moet voorzien zijn van een overstort op een sloot of een infiltratievoorziening om het water van een extreme bui te kunnen verwerken.
Een buffer- en infiltratievoorziening zoals een greppelof een wadi.
Ondergrondse infiltratiemet Infiltratiekratten of infiltratiebuis.
Aansluiting op een sloot.
Het gebruiken van regenwater voor wc-spoeling of tuin.
Door het water via een beplante greppel af te voeren of in een vijver te bergen ontstaan er natte en droge delen in de tuin. Dit zorgt ervoor dat er voor meer planten- en diersoorten een ideale leefomgeving wordt gecreƫerd, wat de soortenrijkheid ten goede komt.

Regenton
Je kunt regenwater ook opvangen in een regenton. Liefst koppel je dan je regenpijp af. Dat betekent dat het water niet meer via een putje in het riool verdwijnt, maar dat de regenpijp uitkomt op een regenton. Door het water op te slaan, kan je het later gebruiken om bijvoorbeeld planten water te geven.

Er zijn vele vormen en maten van regenwateropslag; regentonnen, -zuilen, -schuttingen etc. Het beste is het als de opslag weer leeg is als er een regenbui op komst is. De Slimme Regenton regelt dit vanzelf voor je, doordat hij via internet is aangesloten op het weerbericht.

Een regenton is zowel op een balkon als in een tuin toepasbaar. Regentonnen bergen door de beperkte afmeting maar beperkt water. Ze moeten dan altijd van een overloop voorzien zijn, liefst een overloop die de tuin in gaat (bijvoorbeeld via een open goot en hoogteverschillen in de tuin).

Kijk hier voor subsidie.