Buitendijks overstromingsrisico 2100

Voor het ontwerp van gebouwen en buitenruimte dient rekening te worden gehouden met hogere waterdiepten en kortere terugkeertijden die in 2100 kunnen optreden,. Dit is vertaald in het te hanteren gemeentelijk beleid uitgiftepeil buitendijks.

De kaarten laten de waterdiepten en kwetsbare locaties zien voor een hoogwater situatie in 2100 die eens in de 1000 jaar voorkomt. In de berekening is daarbij rekening gehouden met het actuele klimaatscenario (KNMI 2014). Hierbij is nu al uitgegaan van een extremer KNMI-scenario (W) dan die waarop de uitgiftepeilen zijn gebaseerd (G+). Verder is hier dezelfde overige informatie als in de ‘nu’­kaart opgenomen.

Gebiedsgerichte adaptatiestrategiën zijn in ontwikkeling.