Kwetsbaarheid voor wateroverlast

Aan de hand van de resultaten van een bui van 50 mm in 1 uur zijn kwetsbare locaties afgeleid. Bijvoorbeeld panden die risico lopen op wateroverlast, zoals water tegen de gevel. Of vitale en (potentieel) kwetsbare functies en monumenten die risico lopen. De kaarten geven hiermee een goed eerste inzicht welke locaties in de wijk kwetsbaar zijn voor extreme neerslag.