Kansen aanpak wateroverlast privaat terrein

Deze kaarten tonen waar op private terreinen kansen liggen om wateroverlast aan te pakken en waar veel verharde tuinen zijn. Op locaties waar wateroverlast in de omgeving optreedt, kan het ontharden van deze tuinen bijdragen aan het verminderen van de wateroverlast.

Ook het creëren van groenblauwe daken de wateroverlast. Aangegeven staat welke panden in de wijken potentieel geschikt zijn voor het creëren van een groenblauw dak en daarmee extra waterberging. Dit is gedaan door te bepalen of het dak plat of hellend is, maar ook de draagkracht is uiteraard van belang. Corporatiebezit is apart aangeduid.