Begaanbaarheid wegen

Op de kaarten staan alle wegen aangegeven die bij de bui van 50 mm in 1 uur niet meer begaanbaar zijn. Hiervoor is een grenswaarde gehanteerd van 15 cm waterdiepte. Aangenomen is dat bij een grotere waterdiepte het verkeer, waaronder hulpdiensten, niet veilig meer kan rijden. Bijzondere aandacht vragen de hoofd­ en ontsluitingswegen omdat deze een belangrijke rol vervullen in de doorstroming van verkeer in de stad.