Begaanbaarheid openbare ruimte

Als het hard regent kunnen er plassen op de fiets­ en voetpaden blijven staan. De kaarten laten zien op welke fiets­ en voetpaden plassen blijven staan bij de referentiebui van 50 mm in 1 uur. Wanneer op meer dan de helft van de fiets­ en voetpaden water staat, is dit op de kaart gemarkeerd.

Daarnaast geeft de kaart aan welk openbaar groen minder goed toegankelijk is na de bui. Wanneer op minimaal de helft van het oppervlak van het openbaar groen tenminste 5 cm water staat, wordt dit aangeduid als aandachtsgebied.