Grondwateronderlast houten palen

Op deze kaarten zijn de panden weergegeven die gefundeerd zijn op houten palen. Belangrijk: er kunnen onjuistheden in de data aanwezig zijn. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze informatie. Wanneer deze panden in gebieden staan met een grote ontwateringsdiepte (oranje), is er een grotere kans op paalrot, doordat de houten paalkoppen droog kunnen komen te staan.

De ontwateringsdiepte is de afstand tussen het maaiveld en de grondwaterstand. Deze verschilt van plek tot plek en wisselt met de seizoenen. De ontwateringsdiepte in het stedelijk gebied kan niet worden voorspeld. De kaarten geven een indicatie op basis van gemiddelde grondwatermeetpunten in openbaar gebied. De weergegeven ontwateringsdiepte is hiermee een afgeleide waarde van de gemiddeld optredende grondwaterstanden. Op de kaarten zijn ook de monumenten weergegeven. Monumenten die op houten palen zijn gefundeerd en in een gebied met een grote ontwateringsdiepte liggen, lopen risico op funderingsproblemen. Dit kan alleen met nader onderzoek naar funderingstoestand worden bepaald.

Specifieke vragen kunnen gesteld worden bij het funderingsloket van de gemeente.