Aandachtsgebieden voor (grond) wateroverlast door verzakte gebieden met niet-onderheide bebouwing

Door bodemdaling en langdurige zetting zijn de panden zonder funderingen aanzienlijk gezakt. De kans op wateroverlast in deze panden neemt dan toe. Vocht trekt op in vloeren en muren, of er ontstaat wateroverlast in de woning. De kaarten tonen waar het risico op wateroverlast in panden het grootst is. Hier is onderscheid gemaakt tussen

  1. of een pand op staal (zonder palen) is gefundeerd of gebouwd voor 1992
  2. of een pand in een buurt staat met relatief veel bodemdaling en relatief kleine gemiddelde ontwateringsdiepte (maximaal 1 meter, op basis van grondwatermeetpunten).

De combinatie van een kleine ontwateringsdiepte, het type pand (op staal en geen waterdichte vloer) en ligging in zetting-gevoelig gebied, geeft de grootste kans op grondwateroverlast in een pand. Nader onderzoek is altijd nodig om te bepalen of maatregelen nodig zijn door de woningeigenaar en/of de gemeente.